Geowłókniny

piktogramy

 

Geowłókniny wykonane są z włókien polipropylenowych lub poliestrowych. Materiały te odznaczają się dużą wytrzymałością oraz wysoką odpornością na uszkodzenia.

 

Nasze geowłókniny oferujemy w gramaturach od 120 do 500 g/m².

 

Główne funkcje geowłóknin:

 

WZMACNIAJĄCA

 

Polega na przejęciu przez geowłókninę części obciążenia pochodzącego z obszaru ponad geowłókniną. Wzmacnianiem jest objęte rodzime podłoże gruntowe lub nasypowe obiektów budowlanych.

 

OCHRONNA

 

Geowłóknina ochronna jest warstwą przejmująca oddziaływania ośrodka agresywnego w całości lub w takiej części, aby zabezpieczyć ośrodek chroniony.

 

Do mechanicznych oddziaływań można zaliczyć:

  • działanie wiatru i wody
  • działanie fal wodnych
  • działanie okruchów skalnych
  • perforację

SEPARACYJNA

 

Jej istotą jest niedopuszczenie do mieszania się dwóch ośrodków – najczęściej podłoża gruntowego i kruszywa, nasypu, podbudowy. Podstawowym celem stosowania geowłóknin separujących jest niedopuszczenie do pogorszenia się nośności warstwy materiałów nasypowych w czasie ich eksploatacji.

 

DRENAŻOWA

 

Polega na umożliwieniu przepływu wody zapobiegając jednocześnie zamuleniu systemu drenarskiego poprzez stałe cząstki gruntu.

 

IZOLUJĄCA

 

W połączeniu z nieprzepuszczalnym kompozytem funkcjonowanie geowłókniny jako materiału izolującego jest związane z uniemożliwieniem grawitacyjnego przepływu płynnego medium w kierunku prostopadłym do powierzchni geowłókniny. Cechą charakterystyczną jest tu występowanie wody jedynie po jednej stronie.

 

Najbardziej znane zastosowania geowłóknin w funkcji izolacyjnej to:

  • odcięcie składowanych śmieci od podłoża gruntowego zapobiegające skażeniu wód gruntowych produktami reakcji zachodzących w wysypiskach odpadów komunalnych i przemysłowych
  • odcięcie podłoża gruntowego od środowiska wodnego w sztucznych zbiornikach wodnych
  • odcięcie konstrukcji budowli inżynierskich od wody gruntowej

 

 

powrót do oferty